top of page

Solární ohřev vody 

 

(Nová zelená úsporám Light)

Příjem žádostí: od 2. 5. 2023 od 10.00 hod

Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2024 do 15.00 hod, nebo do vyčerpání alokace

Čerpat lze: na pořízení solárního termického nebo solárního fotovoltaického ohřevu vody, na opatření provedené po 12.9.2022

 

Žadatelem:

  • Vlastníci a spoluvlastníci RD, trvale hlášení déle než od 12.9.2022

  • Vlastníci nebo spoluvlastníci stavby pro rodinnou rekreaci, trvale hlášení déle než od 12.9.2022

  • Žadatel a všichni členové domácnosti pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12.9.2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení

 

Podpora: 90 000 Kč

Čerpání dotace:

  • čerpání dotace předem – formou zálohy

 

Místo realizace: projekt musí být realizován na rodinných domech na území ČR

 

Realizace: projekt musí být realizován nejpozději do 31.12.2025

 

Podmínky dotace:

  • podporová

  • žadatelem musí být vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu

  • žadatelem musí být vlastník nebo spoluvlastník trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci

  • žadatel a všichni členové domácnosti pobírají důchod/invalidní důchod 3. stupně

  • žadatel a všichni členové domácnosti pobírali příspěvek na bydlení v době mezi 12.9.2022 a dnem podání žádosti

  • žádat můžete i tehdy, pokud jste již podali žádost o dotaci nebo jste získali dotaci na zateplení a výměnu oken a dveří z NZÚ Light

 

V případě zájmu o dotaci vyplňte prosím KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

bottom of page