top of page

Solární ohřev vody 

 

(Nová zelená úsporám Light)

Příjem žádostí: od 17. 1. 2024 od 10.00 hod

Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2024 do 15.00 hod, nebo do vyčerpání alokace

Čerpat lze: na pořízení solárního termického nebo solárního fotovoltaického ohřevu vody, na opatření provedené po 12.9.2022

 

Žadatelem:

 • žadatelem musí být vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, ve kterém má trvalý pobyt počínající před 12.9.2022 a zároveň:

 • žadatel v období mezi 12.9.2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení v dané nemovitosti (nemusí pobírat po celou dobu), nebo

 • v období mezi 12.9.2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral některý ze členů domácnosti přídavek na děti žijící ve společné domácnosti se žadatelem (nemusí pobírat po celou dobu)

 

Podpora: 90 000 Kč

 • při splnění podmínek výzvy

 • při instalaci solárního fotovoltaického ohřevu vody včetně nového bojleru

Podpora: 60 000 Kč – instalace bez bojleru

 • při splnění podmínek výzvy

 • při instalaci solárního fotovoltaického ohřevu vody využívající stávající bojler

Čerpání dotace:

 • ex ante  – formou zálohy u žádostí podaných před dokončením realizace

 • ex post – formou dotace u žádostí podaných po realizaci

​​

Místo realizace: projekt musí být realizován na rodinných domech na území ČR

 

Realizace: projekt musí být realizován nejpozději do 31.12.2025

 

Doba udržitelnosti: 5 let

Podmínky dotace:

 • podporována jsou pouze opatření realizovaná po 12.9.2022

 • minimální instalovaný výkon FVE 2 kWp

 • minimální objem bojleru 45 l/kWp

 • musí být vyhotovena revizní zpráva

 

V případě zájmu o dotaci vyplňte prosím KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

NZÚ Light.jpg
bottom of page