top of page
elektromobilita.jpg

Reference některých realizovaných dotací

Níže uvedené firmy s námi úspěšně získali finanční podporu svých projektů z EU dotací.

Pro naše klienty zajišťujeme:

  • finanční analýzu, zda splňují podmínky a mají tak šanci získat dotaci,

  • přípravu a zpracování předběžné a plné žádosti o dotaci,

  • podání žádosti o dotaci,

  • administraci celého procesu získání a čerpání dotace,

  • administraci managementu udržitelnosti.

Comfort Services s.r.o.

V operačním programu OP PIK (MPO) – Nízkouhlíkové technologie – ElektromobilitaVýzva IV jsme společnosti Comfort Services s.r.o. úspěšně získali dotaci na pořízení jednoho elektromobilu značky Tesla Model 3 a jednoho wallboxu.

Ke zpracování dotace došlo v roce 2020 – 2021, kdy žadatel získal dotaci ve výši 261 590,45 Kč, celkové způsobilé výdaje byly stanoveny ve výši 475 619 Kč.

DENTALSTYL s.r.o.

V operačním programu OP PIK (MPO) – Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita - Výzva V jsme společnosti Dentalstyl s.r.o. úspěšně získali dotaci na pořízení jednoho elektromobilu značky VW ID.4.

Ke zpracování dotace došlo v roce 2020 – 2021, kde žadatel získal dotaci ve výši 330 495,90 Kč, celkové způsobilé výdaje byly stanoveny ve výši 1 101 653 Kč.

TOP TREE s.r.o.

V operačním programu OP PIK (MPO) – Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita - Výzva V jsme společnosti TOP TREE s.r.o. úspěšně získali dotaci na pořízení jednoho elektromobilu značky Hyundai Kona a wallboxu.

Ke zpracování dotace došlo v roce 2020 – 2021, kde žadatel získal dotaci ve výši 250 517,70 Kč, celkové způsobilé výdaje byly stanoveny ve výši 835 059 Kč.

Numeri energy s.r.o.

V operačním programu OP PIK (MPO) – Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita - Výzva V jsme společnosti Numeri energy s.r.o. úspěšně získali na pořízení dvou elektromobilů značky Tesla Model 3, CITIGOe a jednoho wallboxu.

Ke zpracování dotace došlo v roce 2020 – 2021, kde žadatel získal dotaci ve výši 495 917,35 Kč, celkové způsobilé výdaje byly stanoveny ve výši 1 653 057,85 Kč.

ELCOMA s.r.o.

V operačním programu OP PIK (MPO) – Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita - Výzva V jsme společnosti Numeri energy s.r.o. úspěšně získali dotaci na pořízení dvou elektromobilů značky CITIGOe a dvou wallboxů.

Ke zpracování dotace došlo v roce 2020 – 2021, kde žadatel získal dotaci ve výši 256 462,80 Kč, celkové způsobilé výdaje byly stanoveny ve výši 854 876 Kč.

Dvůr Hranečník s.r.o.

V operačním programu OP PIK (MPO) – Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie Výzva V jsme společnosti Dvůr Hranečník s.r.o. úspěšně získali dotaci na pořízení bateriového úložiště pro již existující fotovoltaickou elektrárnu. Tak, aby společnost lépe využila potenciál fotovoltaické elektrárny a ukládala přebytek vyrobené energie do baterií.

Ke zpracování dotace došlo v roce 2020 – 2021, kde žadatel získal dotaci ve výši 399 840 Kč, celkové způsobilé výdaje byly stanoveny ve výši 499 800 Kč.

Dokončované dotační  projekty

Ivana Zajícová (OSVČ)

Realizace projektu je ukončena a je v závěrečné fázi administrace. U projektu je úspěšně podaná Žádost o platbu (ŽoPl) a Závěrečná zpráva o realizaci projektu (ZZoR). Čeká se už pouze na schválení a vyplacení platby klientce ze strany MPO.

V operačním programu OP PIK (MPO) – Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita - Výzva V paní Ivaně Zajícové zajišťujeme poslední krok, a to vyplacení dotace za pořízení elektromobilu značky Hyundai IONIQ 5 a jedné dobíjecí stanice.

Ke zpracování dotace došlo v roce 2020 – 2022, kde žadatelka získá dotaci ve výši 345 801,90 Kč, celkové způsobilé výdaje byly stanoveny ve výši 1 152 673 Kč.

bottom of page