top of page

Oprav dům po babičce

 

(Nová zelená úsporám - Rodinné domy)

Příjem žádostí: od 1. 9. 2023 - zatím není vyhlášeno výzvou

Ukončení příjmu žádostí: 2030

Čerpat lze: na realizaci optimálního zateplení, kterým bude dosaženo požadovaných energetických úspor. Je možné současně žádat i o podporu třeba na instalaci fotovoltaiky, výměnu zdroje tepla, ohřev vody, dešťovku, dobíjecí bod pro automobil a další.

 

Žadatelem:

 • vlastníci RD nebo rekreačních objektů využívaných k trvalému bydlení

 • osoba ekonomicky aktivní – zaměstnanec, zaměstnavatel, OSVČ, pracující důchodce, pracující student a učeň, rodič na mateřské dovolené

 • žádat mohou jako fyzické osoby nepodnikající

 

Podpora: 

 • 50 % způsobilých výdajů

 • na komplexní zateplení je možné získat až 1 milion korun

 • rodinný bonus 50 000 Kč pro mladé rodiny na každé nezaopatřené dítě

 • obce podporované státem dostanou bonus 10 % z celkové výše dotace (Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj)

 • kombinační bonus 10 000 Kč, pokud v rámci žádosti bude požádáno o další opatření

 • žadatelé mohou získat zvýhodněný úvěr u stavební spořitelny bez nutnosti zástavy nemovitosti v případě, že budou realizovat optimální zateplení

 

Čerpání dotace:

 • čerpání dotace předem – formou zálohy

 • + možnost čerpání zvýhodněných úvěrů stavebních spořitelen

 

Místo realizace: projekt musí být realizován na rodinných domech na území ČR

 

Realizace:

 

Podmínky dotace:

 • žadatelem musí být vlastník rodinného domu/stavby pro rodinnou rekreaci

 • podporovaná jsou opatření realizovaná po 1.1.2021

V případě zájmu o dotaci vyplňte prosím KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

bottom of page