top of page

Oprav dům po babičce

 

(Nová zelená úsporám - Rodinné domy)

Příjem žádostí: od 26. 9. 2023

Ukončení příjmu žádostí: 30. 6. 2028 v 15h, nebo do vyčerpání alokace

Čerpat lze: na realizaci optimálního zateplení, kterým bude dosaženo požadovaných energetických úspor. Je možné současně žádat i o podporu třeba na instalaci fotovoltaiky, výměnu zdroje tepla, ohřev vody, dešťovku, dobíjecí bod pro automobil a další.

 

Žadatelem:

 • vlastníci RD nebo rekreačních objektů využívaných k trvalému bydlení

 • osoba ekonomicky aktivní – zaměstnanec, zaměstnavatel, OSVČ, pracující důchodce, pracující student a učeň, rodič na mateřské dovolené

 • žádat mohou jako fyzické osoby nepodnikající

 

Podpora: 

 • 50 % způsobilých výdajů

 • na komplexní zateplení je možné získat až 1 milion korun

 • rodinný bonus 50 000 Kč pro mladé rodiny na každé nezaopatřené dítě

 • obce podporované státem dostanou bonus 10 % z celkové výše dotace (Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj)

 • kombinační bonus 10 000 Kč, pokud v rámci žádosti bude požádáno o další opatření

 • žadatelé mohou získat zvýhodněný úvěr u stavební spořitelny bez nutnosti zástavy nemovitosti v případě, že budou realizovat optimální zateplení

 

Čerpání dotace:

 • ex ante - čerpání dotace předem – formou zálohy

 • ex post -  čerpání dotace po dokončení

 

Místo realizace: projekt musí být realizován na rodinných domech na území ČR

 

Realizace: projekty musí být dokončeny nejpozději do 30. 6. 2028

Doba udržitelnosti: 10 let

 

Podmínky dotace:

 • žadatelem musí být vlastník rodinného domu/stavby pro rodinnou rekreaci

 • podporovaná jsou opatření realizovaná po 1.1.2021

 • žadatel je povinen zůstat vlastníkem nemovitosti po celou dobu udržitelnosti

 • žadatel a členové jeho domácnosti jsou povinni mít v podporované stavbě trvalý pobyt a užívat ji pro bydlení po celou dobu udržitelnosti

Podporu nelze poskytnout:

 • v případě, že na dům již byla v minulosti poskytnuta dotace Zelená úsporám. Nová zelená úsporám 2013

 • kdy žadatel nebo některý z členů domácnosti vlastní další stavbu pro bydlení nebo podíl na takové nemovitosti, a to včetně bytu v bytovém domě

 

V případě zájmu o dotaci vyplňte prosím KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

oprav dům po babičce(1).jpg
bottom of page