top of page

ModF - RES+ č. 1/2024

FVE nad 50 kWp do 5 MWp

(MODF)

Datum zahájení příjmu žádostí: od 1. 3. 2024 od 12.00 hod

Datum ukončení příjmu žádostí: do 31. 10. 2024 do 12.00 hod

Datum realizace a ukončení projektu: do 3 let od podpisu Rozhodnutí ministra

 

 

 

Jednokolová nesoutěžní výzva.

 

Čerpat lze: 

 • na pořízení a instalaci nových fotovoltaických elektráren s výkonem nad 50 kWp (realizace na území Prahy nad 10 kWp) a do 5 MWp včetně s vlastní spotřebou:

 • samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy

 

 • na pořízení a instalaci systémů bateriové akumulace vyrobené elektřiny

 • na pořízení a instalaci systémů výroby vodíku elektrolýzou vody

 

 

Žadatelemstávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)

 

Podpora: max. 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu

 

Místo realizace: projekt musí být realizován na území ČR

 • upřednostněny budou projekty z krajů: Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký

 

Realizace: projekty musí být dokončeny nejpozději do 3 let od podpisu Rozhodnutí ministra

Doba udržitelnosti:  5 let

Požadavky na žadatele:

 •  žadatel má sídlo a je plátcem daně v ČR

 •  vykonává podporovanou činnost

 •  žadatel je bezdlužný

 •  žadatel má zveřejněné účetní závěrky

 •  není podnikem v obtížích

 •  před podáním žádosti má uzavřené alespoň 2 poslední účetní závěrky

 •  žadatel nemá registrované sídlo v daňovém ráji (ani jeho propojené podniky)

 

Podmínky dotace:

 • Žadatel je povinen při zadávání zakázek/veřejných zakázek postupovat dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

 • Žadatel je povinen zajistit odborný technický dozor v průběhu realizace projektu

 • Veškeré výdaje projektu musí být dle zákona vedeny v účetnictví či daňové evidenci

 • V režimu de minimis jsou způsobilé výdaje, pokud vznikly po 1.1.2023

 • Všechny dokumenty, předkládané k podání žádosti, musí být datovány a signovány nejpozději k termínu podání žádosti

 • Rezervovaný výkon v SOP činí maximálně 30 % instalovaného výkonu do 1 MWp a maximálně 20 % instalovaného výkonu nad 1 MWp                          a

 

 

 

V případě zájmu o dotaci vyplňte prosím KONTAKTNÍ FORMULÁŘ.

bottom of page