top of page

Záruka Elektromobilita - VÝZVA I

 

(NPO)

Program zatím není otevřen

Datum zahájení příjmu žádostí

Datum ukončení příjmu žádostí: 30. 9. 2025

Datum realizace a ukončení projektu: 31. 12. 2025

 

​Výzva je jednokolová.

NRB rozhoduje o poskytnutí podpory na základě výběrových kritérií a míry úvěrového rizika příjemce podpory a projektu.

 

Čerpat lze: 

 • na pořízení elektromobilů BEV kategorie M1, N1 a N2 do 4,25t (pouze pro vlastní potřebu)

 • pořízení neveřejných dobíjecích stanic AC nebo DC (pouze pro vlastní potřebu, nesmí být využívána např. zákazníky příjemce podpory)

 

Žadatelem: malé, střední i velké podniky z celé ČR

 

Podpora: je poskytována formou portfoliové bankovní záruky za komerční úvěr od leasingové společnosti/komerční banky spolu v kombinaci s finančním příspěvkem (dotační složkou)

 

 • záruku lze využít k úvěru, kterým bude financováno pořízení bezemisního vozidla a dobíjecí stanice

 • záruku lze poskytnout do výše 70 % jistiny zaručovaného úvěru

 • délka ručení nepřesáhne 5 let

 • po dobu ručení sjednanou při uzavření smlouvy o záruce neplatí příjemce podpory žádný poplatek správci finančního nástroje

 • zajištění zaručovaného úvěru bude nastaveno dle dohody mezi příjemcem podpory a spolupracující bankou

 • dotace nesmí přesáhnout výši zaručeného úvěru

 

Výše zaručovaného úvěru pro 1 bezemisní vozidlo:

 • kategorie M1 od 300 tis. Kč až 1,5 mil. Kč

 • kategorie N1 od 300 tis. Kč až 2 mil. Kč

 • kategorie N2 do 4,25 t a FCEV od 300 tis. Kč až 2,5 mil. Kč

Výše zaručeného úvěru na 1 dobíjecí stanici typu:

 • AC max. 100 tis. Kč

 • DC do 40 kW max. 250 tis. Kč

 • DC nad 40 kW max. 400 tis. Kč

 • délka úvěru činí minimálně 12 měsíců

 

Výše dotace na vozidlo:

 • kategorie M1 - příspěvek: max. 200 000 Kč/vozidlo

 • kategorie N1 – příspěvek: max. 250 000 Kč/vozidlo

 • kategorie N2 a FCEV – příspěvek: max. 300 000 Kč/vozidlo

Výše dotace na dobíjecí stanici:

 • dobíjecí stanice AC - příspěvek: max. 50 000 Kč/stanice

 • dobíjecí stanice DC do 40 kW – příspěvek: max. 100 000 Kč/stanice

 • dobíjecí stanice DC nad 40 kW – příspěvek: max. 150 000 Kč/stanice

Požadavky na žadatele:

 •  žadatel má sídlo a je plátcem daně v ČR

 •  vykonává podporovanou činnost

 •  žadatel je bezdlužný

 •  žadatel má zveřejněné účetní závěrky

 •  není podnikem v obtížích

 •  před podáním žádosti má uzavřené alespoň 2 poslední účetní závěrky

 •  žadatel nemá registrované sídlo v daňovém ráji (ani jeho propojené podniky)


 

Podmínky podpory:

 • pořízení bezemisních vozidel (bateriová a vodíková elektrická vozidla) a budování neveřejné dobíjecí infrastruktury

 • vozidlo musí být nové (dodáno do 6 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu, najeto méně než 6000 km)

 • vozidlo nebo dobíjecí stanice se v rámci udržitelnosti projektu nesmí prodat dříve než po uplynutí 24 měsíců, od data vyplacení finančního příspěvku

 • místo realizace musí být na území ČR – místem realizace musí být sídlo firmy nebo zapsaná provozovna

 • projekt nesmí být zahájen před 1.2.2022 a dokončen před datem podání žádosti o podporu


 

Dotace nepodporuje aktivity:

 • pořízení BEV kat. M1 s pořizovací cenou vyšší než 1 500 000 Kč bez DPH

 • pořízení vozidel typu plug-in hybrid (PHEV) nebo hybrid (HEV)

 • zemědělská prvovýroba (CZ-NACE A 01, A 02, A 03)

 • výroba zbraní a střeliva (CZ-NACE 25.4)

 • činnost heren, kasin a sázkových kanceláří (CZ-NACE 92)

 • činnosti organizaci sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů (CZ-NACE 94)

 • pořízení nákladních vozidel pro poskytnutí nákladní dopravy podnikům provozujícím silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu

 • samostatné pořízení dobíjecí stanice bez emisního vozidla

 

Jakmile budou známé další podrobnosti, budeme Vás o nich informovat.

 

V případě zájmu o dotaci vyplňte prosím KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

bottom of page