top of page

SMART FORUM ENERGY 11.11.2021 Praha

7. ročník mezinárodní konference a výstavy na téma „Současnost a budoucnost moderní energetiky“, které jsme se zúčastnili a přinášíme Vám informace. Celá konference se nesla v duchu komunitní energetiky, fotovoltaiky, akumulace a plánovaných dotací.

_edited.jpg

Jednou z přednášek odpoledních bloků konference byla panelová diskuze „První zkušenosti z pilotního projektu v oblasti komunitní energetiky v ČR“. Mezi řečníky jste mohli slyšet ředitele útvaru inovace ze Skupiny ČEZ pana Jana Šíchu. Dále se k tématu komunitní energetiky vyjadřoval specialista na komunitní energetiku pan Leopold Benda z MAS Opavsko, ředitel sekce realizace projektů a energetiky Jakub Hrbek ze SFŽP ČR a v neposlední řadě výzkumník UCEEB pan Michal Kuzmič.

 

Dále navazovala opět panelová diskuze „Jak správně dimenzovat velikost baterie a FVE za účelem maximalizace investice“. Kde jste z řad řečníků mohli slyšet pana Františka Žáka, který je Chief ESS Engineer ver společnosti Photomate s.r.o., dále vystoupil projektant firmy AERS s.r.o. pan Tomáš Horký a v neposlední řadě promluvil i pan Tomáš Komada, který je zástupce z TESLA Group, a.s. na pozici Chief Business Development Officer.

 

V odpoledním odborném workshopu jste měli možnost absolvovat 5 dvacetiminutových bloků plných hodnotných informací. Odborný workshop byl zahájen prezentací pana advokáta magistra Pavla Douchy, který hovořil na téma „Jak novela zákona o POZE/novela energetického zákona ovlivní solární byznys?“. Dále pan inženýr Jan Kříž, který je náměstkem pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů MŽP ČR vysvětloval novinky programu Nová zelená úsporám 2030, k jakým dochází změnám oproti minulému programovému období, dále se věnoval Modernizačnímu fondu, jaké jsou v současné době vypsané výzvy a jaké výzvy se do budoucna připravují.

Zajímavou přednášku měl předseda CAFT pan Aleš Hradecký, který prezentoval změny, které čekají českou fotovoltaiku v roce 2022 a také vysvětlil, čím se zabývá Cech akumulace a fotovoltaiky (CAFT) a jaké lidi sdružuje.

Předposlední přednáškou v odborném workshopu bylo téma „Proč Vám pojišťovna odmítne pojistit solární elektrárnu? Jak toto riziko eliminovat?“. Zde jste mohli slyšet odborníky jako je Petr Kliemek, který zastupuje společnost SolaEdge Technologies Ltd. z pozice Country managera CEE & Nordics, dále vystoupil expert na pojištění průmyslu a vedoucí pobočky Marsh s.r.o. pan Adam Jaroš a nakonec k tématu přispěl Senior Risk Engineer také ze společnosti Marsh s.r.o.

 

Poslední část všichni bedlivě očekávali. Většina plánovaných dotací v rámci programu Národního plánu obnovy (NPO)  a OP TAK (MPO)  jsou stále ještě ve fázi příprav a nastavování podmínek. Ondřej Tomšej, vedoucí sekce OPPIK dotací na MPO, prozradil, že první výzvu z NPO – FVE elektrárny s nebo bez akumulace, bychom se mohli dočkat ještě do konce roku 2021, ale záleží na mnoha okolnostech. První výzvy z programu OP TAK budou zveřejňovány začátkem roku 2022. Výzvy zaměřené na FVE, akumulaci a elektromobilitu zle očekávat spíš ke konci první poloviny roku 2022. Pan Tomšej však upozornil na zjednodušení požadavků pro žadatele, ale zatím není známo, v jakém rozsahu tato změna bude.

bottom of page