top of page

Fotovoltaika

Slunci blíž 

 

Fotovoltaika v dnešním světě je termín již jak se říká ,,profláknutý" a to je samozřejmě dobře. Ale i přesto spousta lidí nemá takové informace, jako zrovna vy. Nebo si úplně neví rady. Proto se pokusím celý proces popsat.

Fotovoltaika je vlastně solární panel a ten se řadí do kategorie obnovitelných zdrojů. Logicky využívají nevyčerpatelný zdroj energie a tím je - sluneční záření a při výrobě neprodukují žádné emise. A díky těmto benefitům je čím dál tím víc populární. Jedno ALE to má, zas takoví optimisté nebudeme. Solární panel je docela velká investice a ku ceně nemá zase tak velkou životnost přibližná životnost je 30 let. Přes veškerou snahu a jejich zdokonalení rentabilní se pořád nedaří životnost panelů prodlouží. Dlouhé aleje solárních panelů jste určitě každý viděl a čím dál víc je můžete vídat na střechách rodinných domů, obchodů či továren pro vlastní spotřebu.

 

Sluneční elektrárny lze rozdělit na dva typy:

 • termální - elektrárny využívají slunečních kontejnerů, které jsou schopny absolvovat sluneční energii a využít ji k ohřevu tepelného média. Tento typ je vhodný především na ohřev nebo vytápění.

 • koncentrační - elektrárny za pomocí soustavy zrcadel, tvoří parabolu a soustředí sluneční záření do ohnivého absorbéru a tímto způsobem je možné dosáhnout výrazně vyšších teplot než u předchozích typu.

A jaký je princip fotovoltaiky ?

Fotovoltaický panel se skládá z jednotlivých článků. Základem je polovodičová dioda, která má dvě vrstvy příměsových polovodičů. Polovodič typu P - anoda a polovodič typu N - katoda.

Výhody a nevýhody fotovoltaiky

 • Výhody  - vysoká provozní spolehlivost,

 • nevyžaduje žádnou obsluhu,

 • bez emisí a škodlivých látek,

 • bezhlučnost provozu,

 • doba výstavby

 • Nevýhody - vysoké investiční náklady

 • nutnost záložního zdroje energie (ostrovní provoz)

 • proměnlivá výroba

 • nízká životnost 20-30 let

 • malá účinnost přeměny energie 

bottom of page