top of page

Dobíjecí stanice - ekomobilita

(Nová zelená úsporám - Rodinné domy)

Příjem žádostí spuštěn od 12. 10. 2021

Příjem žádostí: do 30. 6. 2025, nebo do vyčerpání alokace

Čerpat lze: na pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro elektromobily (vozidla kategorie M1)

Žadatelem: vlastníci stávajících rodinných domů, stavebníci nových rodinných domů, nabyvatelé nových rodinných domů, osoby, kterým svědčí právo stavby nového rodinného domu

Podpora: až 30 000 Kč na jeden dobíjecí bod

Realizace: projekt musí být realizován nejpozději do 30. 6. 2025.

 

Požadavky na žadatele:

 • žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti u finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení, Fondu, Ministerstva či jiného orgánu veřejné správy

 • žadatel má právo nakládat s nemovitostí v plném rozsahu a toto právo není omezeno (soudcovskou či exekutorskou zástavou)

 • žadatel má zapsány platné údaje o skutečných majitelích (pokud se na něj tato povinnost vztahuje)

 • žadatel není podnikem v obtížích

 

Podpořeny budou projekty: pořízení a instalace dobíjecí stanice, které jsou schopné zajistit řízení výkonu nabíjení dle aktuálního stavu sítě a koordinaci výkonu dobíjení s dalšími dobíjecími místy ve stejném domě tak, aby nedocházelo k překročení celkového sjednaného příkonu.

Kombinační bonus: podporu lze využít v kombinaci s podporou na výstavbu nebo nákup nového domu.

 

Podmínky dotace:

 • podporovány jsou maximálně dva dobíjecí body na rodinný dům (jedno číslo popisné)

 • místo realizace musí být na území ČR

 • podporována jsou pouze opatření, která byla realizována a uhrazena po 1.1.2021

 • jedna žádost může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory

 • v rámci jedné výzvy nelze uplatňovat na jeden rodinný dům více žádostí

V případě zájmu o dotaci vyplňte prosím KONTAKTNÍ FORMULÁŘ.

Příjem žádostí spuštěn od 12. 10. 2021

Příjem žádostí: do 30. 6. 2025, nebo do vyčerpání alokace

Čerpat lze: na pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro elektromobily (vozidla kategorie M1)

Žadatelem: vlastníci stávajících bytových domů, stavebníci nových bytových domů, společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů, pověření vlastníci bytových jednotek, osoby, kterým svědčí právo stavby nového bytového domu

Podpora: až 45 000 Kč na jeden dobíjecí bod

Minimální výše podpory: 50 000 Kč

Realizace: projekt musí být realizován nejpozději do 30. 6. 2025.

 

Požadavky na žadatele:

 • žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti u finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení, Fondu, Ministerstva či jiného orgánu veřejné správy

 • žadatel má právo nakládat s nemovitostí v plném rozsahu a toto právo není omezeno (soudcovskou či exekutorskou zástavou)

 • žadatel má zapsány platné údaje o skutečných majitelích (pokud se na něj tato povinnost vztahuje)

 • žadatel není podnikem v obtížích

 

Podpořeny budou projekty: pořízení a instalace dobíjecí stanice, které jsou schopné zajistit řízení výkonu nabíjení dle aktuálního stavu sítě a koordinaci výkonu dobíjení s dalšími dobíjecími místy ve stejném domě tak, aby nedocházelo k překročení celkového sjednaného příkonu.

Kombinační bonus: podporu lze využít v kombinaci s podporou na výstavbu nebo nákup bytové jednotky. V případě podpory společně s nákupem bytové jednotky, lze poskytnout podporu pouze na jednu dobíjecí stanici nebo bod umístěný u parkovacího místa, které k jednotce náleží.

 

Podmínky dotace:

 • maximální počet podporovaných dobíjecích stanic je roven počtu bytových jednotek v domě

 • místo realizace musí být na území ČR

 • podporována jsou pouze opatření, která byla realizována a uhrazena po 1.1.2021

 • podány a vyplaceny mohou být pouze žádosti, u nichž činí výše podpory na navrhovaná opatření nejméně 50 000 Kč.

 • jedna žádost může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory

 • v rámci jedné výzvy nelze uplatňovat na jeden bytový dům více žádostí

V případě zájmu o dotaci vyplňte prosím KONTAKTNÍ FORMULÁŘ.

Dobíjecí stanice - ekomobilita

(Nová zelená úsporám - Bytové domy)

bottom of page