top of page

Elektromobilita

(OP TAK)

Program zatím není otevřen

 

Čerpat lze: 

  • na pořízení elektromobilů (pouze pro vlastní potřebu)

  • pořízení dobíjecích stanic (pouze pro vlastní potřebu)

 

Žadatelem: malé, střední i velké podniky a OSVČ (mimo firmy na území hlavního města Praha)

Podpora: bude upřesněno

Požadavky na žadatele:

  •  žadatel má sídlo a je plátcem daně v ČR

  •  vykonává podporovanou činnost

  •  žadatel je bezdlužný

  •  žadatel má zveřejněné účetní závěrky

  •  není podnikem v obtížích

  •  před podáním žádosti má uzavřené alespoň 2 poslední účetní závěrky

  •  žadatel nemá registrované sídlo v daňovém ráji (ani jeho propojené podniky)

 

Jakmile budou známé další podrobnosti, budeme Vás o nich informovat.

V případě zájmu o dotaci vyplňte prosím KONTAKTNÍ FORMULÁŘ.

bottom of page