Výroba energií

Elektrická energie je základním druhem, který v současné době potřebujeme doslova k přežití.K výrobě elektřiny jsou samozřejmě elektrárny, ve kterých jí získáváme přeměnou z energie vázané v nějakém zdroji např. voda, vítr, slunce, uhlí, jaderné palivo. Je to dlouhý proces a v současné době neumíme energii dlouho skladovat. O vyrobené množství elektrické energie rozhoduje každý odběratel a to jako spuštěním zdroje v továrně nebo zapnutím světla či televizoru v domácnosti.

Klasická elektrárna - na fosilní paliva je komplikovaným zařízením zahrnujícím v sobě řadu technologických celků. K fungování takové to elektrárny jsou zapotřebí dvě základní látky, palivo například uhlí a voda. Aby se uhlí dostalo do elektrárny tak se musí 1. vytěžit a 2. jede po velkém páse, který je dlouhý až několik kilometrů nebo se přiváží v železných vagonech na lodích a ve výjimečných případech auty. Zásoba v elektrárnách umožňuje její provoz i několika dnů v případě, že dojde k přerušení paliva. Samotný převoz je dost nákladný a samozřejmě lodě vypouští škodlivé látky do moře, vlaky a auta opět vypouští CO2. Je důležité se zamyslet i nad tímto problémem.

Hlavním a klíčovým zařízením je kotel ve kterém tepelná energie vzniká spálením uhlí přemění vodu v páru ve vysoké teplotě. Pára se následovně zavádí do turbíny, kde přeměňuje část své energie na energii kinetickou a roztočí turbínu a generátor elektrické energie.

Ovšem tato výroba je spojena  s produkcí látek, které vznikají spáleným uhlím. Jedná se v zásadě o produkty tuhé a plynné.

  • tuhé produkty - STRUSKA (zachycované ve spodní části kotle) a POPÍLEK (obsažený ve spalinách)

  • plynné produkty - SPALINY (obsahují vedle zmíněných tuhých látek řadu látek plynných např. CO2, SO2, NO CI, F, CO, vodní páru atd.)

Jak sami čtete, cítíte, že to není dobrý způsob získávání energie a to jak pro nás tak pro naši přírodu. I když lze snížit tyto škodlivé látky vznikem nové technologie pořád se nám do ovzduší tyto látky dostávají. Je potřeba změna a využívat jiné způsoby získávání energie a to například fotovoltaika nebo kogenerace.  Mysleme na budoucnost i když v ní už žít nebudeme.