Kogenerace

Kogenerace je společná výroba elektřiny a tepla. Umožňuje zvýšení účinnosti využití energie paliv. Jsou dva principy:

  • Princip kogenerace - spočívá v kombinované výrobě energetické energie a tepla. Oproti klasickým elektrárnám, ve kterých je teplo vzniklé při výrobě elektrické energie vypouštěno do okolí, využívá kogenerační jednotka k vytápění.

  • Princip trigenerace - je kombinovaná výroba elektřiny, tepla a chladu, technologicky se pak jedná o spojení kogenerační jednotky s absorpční chladící jednotkou.

Jak kogenerace funguje? Teplo, které se vyrobí se spotřebovává přímo v daném objektu, kde je daná jednotka nainstalovaná.  Elektřina se z části v objektu spotřebuje, nadbytek automaticky odteče (prodá) do rozvodné sítě a pokud jednotka neběží, veškerá elektřina je dodána ze sítě. Kogenerační jednotky jsou vyráběny v širokém výkonovém rozsahu. Od jednotek kWe až po stovky MWe. Tato energie může být využívaná například pro zásobování celých měst nebo pro dodávku elektřiny a tepla, které využívají průmyslové podniky nebo bytové domy.

Samotná kogenerace je spolehlivý, efektivní a ekologicky šetrný způsob výroby energie, při kterém, současně dochází k dodávce tepla.

Kogenerační motor - to může být například zemní plyn a ten roztáčí generátor. Tím pádem dochází k přeměně mechanické točivé energie a to na energii elektro-magnetickou a to k výrobě energetického proudu. Teplo, které motor produkuje, je prostřednictvím kapaliny předáváno do výměníku a k ohřevu vody - do systému nebo do akumulačního zásobníku.

Výhody kogenerace:

 

Všude se dočtete o mnoha výhodách kogenerace. Všechny zdroje uvádí podobné důvody, proto vám vypíšu pár výhod.

  • snížení množství emisí CO2

  • zvýšení celkové účinnosti energetické přeměny

  • zvýšení zabezpečení dodávek energie v dané lokalitě

  • vysoké úspory paliva  a snížení nákladů

 

A mnoho dalších je jich opravdu mnoho, ale i to co má mnoho výhod má i nějaké nevýhody.

Nevýhody kogenerace:

  • jedna z největších nevýhod je na 100% vysoké investiční náklady

  • nutnost ochrany proti hluku

  • návratnost vložených finančních nákladů není úplně jistá závisí na využití vyrobeného tepla

Používaná paliva - dominantním palivem pro pohon je zemní plyn. Za posledních pár let markantní rychlostí vzrůstá počet zařízení využívajících pro svůj provoz bioplyn, skladový plyn, alternativní paliva (důlní plyn).

Příklady, kde se dá využít kogenerační energie

Průmyslové podniky - výhodné nasazení tam, kde je zaručena vlastní spotřeba tepla i elektrické energie.

Administrativní budovy a školy - rozhodujícím ukazatelem pro využití je spotřeba el. energie. Spotřeba tepla je vysoká pouze během topné sezóny. Množství odebrané teplé vody je minimální.

Rodinné a nájemní domy - v rodinných a nájemních domech je výhodné kog. jednotku instalovat, pokud je zajištěna vlastní spotřeba vyrobeného tepla i mimo topnou sezónu. Efektivní využití tedy závisí na potřebě tepla a teplé vody.