Dotace FVE

Program Nová zelená úsporám je extrémně výhodný pro zájemce o instalaci fotovoltaických panelů z řad majitelů rodinných domů. Nyní můžete získat

60 000 až 155 000 na pořízení fotovoltaické elektrárny, a to buďto s akumulací do ohřevu vody nebo s akumulací do baterií.

Zákazníci se nás nejčastěji ptají, zda jejich dům splňuje pravidla programu, jak velký nebo malý musí dům být, kolik v něm může být bytových jednotek, jaké potřebují podklady nebo posudky, aby dotaci získali. Na tyto a mnoho dalších dotazů najdete v tomto článku odpověď.

- Můžete získat dotaci až 155 000 Kč

Program Nová zelená úsporám je rozdělen do několika částí, část C 3 se týká příspěvků na pořízení solárních systémů. Dotace na fotovoltaiku a jejich maximální výše je rozdělena takto:

C 3.3 Přímý ohřev vody FV panely v ostrovním režimu                        dotace 40 000 Kč

C 3.4 Fotovoltaická elektrárna s ohřevem vody o výkonu > 2,0 kWp   dotace 60 000 Kč

C 3.5 Fotovoltaická elektrárna s baterií o výkonu > 2,0 kWp                dotace 75 000 Kč

C 3.6 Fotovoltaická elektrárna s baterií o výkonu > 3,5 kWp                dotace 105 000 Kč

C 3.7 Fotovoltaická elektrárna s baterií o výkonu > 4,6 kWp                dotace 155 000 Kč

Pro fotovoltaické systémy s předepsanou akumulací elektřiny do ohřevu vody je stanoven minimální objem akumulačního zásobníku (bojleru nebo akumulační nádrže) ve výši 80 l/kWp. Pro bateriové systémy byl stanoven minimální limit kapacity lithiových akumulátorů na 1,25 kWh/kWp. Kapacita akumulace je tedy vždy vztažená k výkonu elektrárny.

 
- Dotace je určená všem majitelům RD

Příspěvek z programu Nová zelená úsporám může získat úplně kdokoliv na střechu svého rodinného domu. Žadatelem může být fyzická i právnická osoba. Budova musí splňovat definici rodinného domu. Tedy že v něm je nadpoloviční podlahová plocha využívána k trvalému bydlení a že má maximálně tři samostatné bytové jednotky.

Dům by měl mít nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Budova by v katastru měla mít uvedené využití jako rodinný dům nebo budova určená k trvalému bydlení, je však možné vyjednat různé výjimky.

Není uvedeno, že někdo musí mít v domě trvalé bydliště, z pohledu dotací je to jedno. Pokud však chcete instalovat fotovoltaickou elektrárnu na váš dům, pak by tento dům měl být celoročně využíván, abyste byli schopni si využít vyrobenou energii. Jinak elektřina skončí v distribuční síti a investice pak nedává moc smysl.

Jak bylo řečeno výše, majitelem a žadatelem o dotaci mohou být jak fyzické osoby, tak firmy. Pokud jeden majitel má více rodinných domů, pak může žádat na každý svůj dům zvlášť. Pokud na daný dům již byla čerpána dotace z jiného programu nebo z jiné části NZÚ, nevadí, příspěvek na fotovoltaickou elektrárnu to nijak neomezuje.

Avšak pozor, máte-li FVE zahrnutou jako součást jiného dotovaného řešení, například pomocí solárních panelů splníte podmínky NZÚ v části B (výstavba domu v pasivním standardu), pak již znovu na tuto FV elektrárnu žádat nelze.

- Dotaci vyřídíme za vás, je to součástí ceny

Součástí ceny díla je veškerá administrativa týkající se připojení elektrárny k síti a vyřízení dotace. Všechny formuláře, žádosti a posudky připravíme a vy je pouze podepisujete. Součástí žádosti o dotaci je energetický posudek, který pomocí výpočtů potvrzuje, že navržená varianta splňuje podmínky pro přiznání příspěvku. Samozřejmě i tento posudek je součástí ceny a zabezpečíme ho pro vás my.

- Nemusíte splnit žádné technické podmínky

Podmínky dotace na fotovoltaické elektrárny nezávisí zateplení domu nebo jeho energetické třídě. Příspěvek můžete získat na novostavbu domu stejně jako na stávající starší rodinný dům.

Jediné podmínky přiznání dotace se vztahují k samotnému fotovoltaickému systému. Elektrárna by měla vyrobit maximálně tolik energie, než kolik je v domě stávající spotřeba elektřiny. Měli byste být schopni si spotřebovat minimálně 70% vyrobené elektřiny. Použít je možné pouze nové a certifikované komponenty.

Sluneční elektrárna může být umístěna na rodinném domě nebo na jeho příslušenství – garáži, stodole, přístřešku nad parkovacími místy nebo na zahradním altánu. Podmínkou však je, že daná budova je zapsána v katastru nemovitostí jako stavba.

- Dotace není určená pro ostrovní systémy

Jednou z podmínek dotačního programu je, že fotovoltaický systém musí být připojený na distribuční síť. Z toho plyne, že příspěvek nelze čerpat na budovy, kde není zavedená elektrická energie.

Jedinou výjimkou je přímý fotovoltaický ohřev TUV v části NZÚ C 3.3, který z definice musí být zapojen v ostrovním režimu. Pokud tedy vlastníte rodinný dům, který není připojen na distribuční síť, pak můžete žádat o dotaci na přímý ohřev vody pomocí FV panelů.

Fakt, že ostrovní systémy nesplňují podmínky dotace určitě neznamená, že by se takové systémy nesměly budovat. Komponenty pro systémy nepřipojené na síť výrazně zlevnily a nikdy nebyly výhodnější. Jen vám na ně nikdo nic nepřispěje.

- Dotace není určená pro rekreační objekty

Pokud váš dům je v katastru nemovitostí veden jako rekreační objekt, pak o dotaci žádat nelze. To se týká různých chat, chalup, zahradních domků a pod. Jedinou možností je budovou rekolaudovat na jiný způsob využití – rodinný dům nebo budova určená k trvalému bydlení.

Stejně tak se dotační program Nová zelená úsporám netýká hotelů, ubytovacích zařízení, kempů, dětských táborů a podobných rekreačních nebo jiných ubytovacích zařízení.​

- Fond proplácí dotaci zpětně na váš účet

O dotaci je možné požádat dopředu, před samotnou instalací, nebo zpětně až po ní. V každém případě se dotace proplácí na váš účet, peníze fond pošle do 3 měsíců po dokončení elektrárny.

Instalaci tedy musíte zaplatit včetně dotace a na její proplacení počkat. Celou elektrárnu nebo jen částku do výše dotace můžete profinancovat na úvěr nebo na splátky.

- Použít můžete pouze nové komponenty

Pokud chcete splnit podmínky dotace, pak vaši elektrárnu smí namontovat pouze certifikovaná firma s příslušnou kvalifikací. Použít je možné opět pouze schválené komponenty, které splňují příslušné technické požadavky. Například minimální účinnost fotovoltaických panelů by měla být vyšší než 15%.

Není možné instalovat komponenty použité ani není možné, aby si majitel domu dodal některé práce sám. Za kvalitu veškerých provedených prací a použitých komponentů ručíme my jakožto generální dodavatel.

Pokud jste zrovna ve fázi výstavby nebo rekonstrukce rodinného domu, pak je skvělé, když můžete dům na instalaci sluneční elektrárny připravit. Příprava spočívá v natažení vhodných chrániček, doporučujeme si prostudovat náš návod na přípravu domu na instalaci FVE.

 
- V dotacích je možné vyjednat různé výjimky

Podmínky dotačního programu Nová zelená úsporám byly nastaveny na průměrný rodinný dům. Ale občas se stane, že některý rodinný dům z těchto měřítek vybočuje. Pro různé výjimečné případy je možné se státním fondem vyjednat ústupky.

Pokud má dům více pater než 2 nebo má větší rozlohu nebytových prostor, může být šance vyjednat výjimku. Úředníci fondu posuzují jednotlivé případy dle dané situace. Je třeba to zkusit a uvidět.

Chcete solární panely na vaší střeše snadno a rychle?

Zodpovíme ZDARMA všechny vaše dotazy a doporučíme profi montážní firmu ve vašem kraji

  • Jaký typ a velikost solárního systému je pro vaše potřeby nejvhodnější?

  • Je realizace u vás technicky možná a pokud ano, jakým způsobem?

  • Kolik bude solární systém stát a jakou bude mít návratnost?

  • Jak můžete získat dotaci z programu Nová zelená úsporám?

  • Kdo vám solární panely namontuje a kdy?

malá-

elektro

mobilita

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Google+ Icon

 

© 2018 Malá - elektromobilita

Tel.: 724 972 948