Dotace elektromobil

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 

 • pořízení elektromobilu

 • BEV – bateriové elektrické vozidlo

 • EREV – Extended Range Electric Vehicle

 • pořízení neveřejných nabíjecích stanic

 

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé, střední a velké podniky

Systém sběru žádostí:

 • průběžný

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 

 • minimální výše dotace 250 tis. Kč a maximální do výše dle pravidel veřejné podpory de minimis

 

Míra podpory pro kategorie vozidel M1

 • malý podnik – 30 % ZV

 • střední podnik – 25 % ZV

 • velký podnik – 20 % ZV

Míra podpory pro kategorie vozidel L, M2, M3, N1, N2

 • malý podnik – 40 % ZV

 • střední podnik – 35 % ZV

 • velký podnik – 30 % ZV

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 

 • dlouhodobý hmotný majetek

 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)

Specifika a omezení:

 

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha

 • jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) může podat maximálně 10 žádostí o dotaci

 • k poslední předkládané žádosti o platbu bude vyžadováno předložení C.O.C. listu nebo kopie velkého technického průkazu pořizovaného vozu prokazující kapacitu baterie/provozní parametry pořizovaného silničního vozidla

 • při hodnocení míry inovativnosti, respektive způsobilosti projektu do tohoto specifického cíle bude aplikováno hodnocení Technology Readiness Level

 • podpořené projekty budou mít povinnost realizovat diseminační aktivity

Dotace akumulace

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 

 • inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie

 

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky a velké podniky

 • žadatelem mohou být i podniky vlastněné až
  ze 100% veřejným sektorem

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 

Minimální výše dotace 300 tis. Kč a maximální do výše dle pravidel veřejné podpory de minimis.

 

Maximální míra podpory:

 • malé podniky – 80 % ZV

 • střední podniky – 70 % ZV

 • velké podniky – 60 % ZV

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 

 • dlouhodobý hmotný majetek

 • dlouhodobý nehmotný majetek

Specifika a omezení:

 

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha

 • při hodnocení míry inovativnosti, respektive způsobilosti projektu do tohoto specifického cíle bude aplikováno hodnocení Technology Readiness Level

 • podpořené projekty budou mít povinnost realizovat diseminační aktivity

 • jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) může podat maximálně 10 žádosti o dotaci

malá-

elektro

mobilita

 • Facebook Clean
 • Twitter Clean
 • White Google+ Icon

 

© 2018 Malá - elektromobilita

Tel.: 724 972 948