malá-

elektro

mobilita

 • Facebook Clean
 • Twitter Clean
 • White Google+ Icon

 

© 2018 Malá - elektromobilita

Tel.: 724 972 948

Dotace elektromobil

Cílem programu je podpořit konkurenceschopnost podniků a udržitelnost české ekonomiky prostřednictvím zavádění inovativních technologií v oblasti elektromobility, nakládání s energií a využití druhotných surovin. Zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nizkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují.

 

Alokace výzvy:       900 mil. Kč (celkem na níže uvedené aktivity)

Příjem žádostí:       09/2018 – 05/2019

Výše dotace v %:   max 75% (dle jednotlivých typů aktivit a velikosti podniku žadatele)

Výše dotace v Kč:  min 50 tis. Kč – max 100 mil. Kč (dle jednotlivých typů aktivit)

Doba realizace:      max. 3 roky

Podporované aktivity: 

 

 • Elektromobilita (nízkouhlíková doprava – elektromobilita silničních vozidel): Alokováno 200 000 000,- Kč

  • Pořízení elektromobilů – není možné pořídit ojeté automobily. Podporované kategorie silničních vozidel = L6e a L7e (čtyřkolky), M1 (osobní), M2 a M3 do 7,5t (minibus), N1 a N2 (nákladní)
  • Elektromobilem se v této výzvě rozumí níže specifikované typy vozidel:
  • EREV – extended-range electric vehicles – s kapacitou baterie minimálně 20kWh

  • BEV - battery electric vehicle.

  • Pořízení dobíjecích (neveřejných) stanic pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu.

 • Akumulace energie: Alokováno 100 000 000,- Kč

  • Pilotní projekty na zavádění technologií akumulace energie.

 • Druhotné suroviny: Alokováno 500 000 000,- Kč

  • K získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě např. Z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, a řady dalších výrobků s ukončenou životností.
  • Pro efektivní získávání deficitních druhotných surovin (v ČR s EU) z použitých výrobků.

  • Pro výrobu inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami.

 • Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě: Alokováno 100 000 000,- Kč

  • Technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě.
  • Technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho plnění v rámci místní infrastruktury (například plnění lahví, CNG vozidel apod.).

 

 

Způsobilé výdaje:

 

 • Dlouhodobý hmotný majetek.

 • Dlouhodobý nehmotný majetek (je-li nezbytný k provozování DHM)

 • Studii proveditelnosti (mimo aktivitu elektromobilita) a projektová dokumentace.

 

Oprávnění žadatelé:

 

 • Podnikatelské subjekty – malý, střední a velký podnik.

 • Žadatelem mohou být i podniky vlastněné až z 100% veřejným sektorem.

 • Elektromobilita

  • ​dotace : malý / střední / velký podnik - 75 / 65 / 55% min. 50 tis. - max 5 mil. Kč​

  • pořízení elektromobilů:70 tis. - 3 mil. Kč

  • pořízení dobíjecích stanic: min. 50 tis. Kč (režim de minimis)

  • omezení max. fixních výdajů na jeden elektromobil snižuje celkovou % míru dotace.

  • Jsou stanoveny 2 skupiny (užitkové vozy, osobní vozy) a kategorie dle výše nákupní ceny elektromobilu bez DPH na jeden vůz.

 • Akumulace energie

  • malý / střední / velký podnik - 80 / 70 / 60 %​

  • min. 50 tis. Kč (režim de minimis)

 • Druhotné suroviny

  • malý / střední / velký podnik - 45 / 35 / 25%​

  • 1 mil. - 20 mil. Kč

 • Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě

  • Míra dotace je určena rozdílem mezi způsobilými náklady a provozním ziskem.​

  • 500 tis. - 30 mil. Kč

Podmínky programu:

 • Realizace projektu je na území ČR mimo území hl. m. Prahy

 • V rámci výzvy lze jeden ekonomický subjekt podat maximálně 10 žádostí o podporu.

 • Aktivity projektu musí spadat do výzvou vymezených odvětví podle klasifikace ekonomické činnosti CZ-NACE.

 • V případě aktivity elektromobilita se u malého či středního podniku snižuje doba udržitelnosti do nájezdu 150 tis. Km, avšak nejméně na 3 roky.